CAO-overleg weer zonder FNV en CNV

Opnieuw lijkt een grote CAO tot stand te komen zonder betrokkenheid van FNV en CNV. De werkgevers in de detailhandel voor mode- en sportartikelen zijn CAO-besprekingen gestart met vakbond De Unie.

FNV en CNV waren niet uitgenodigd voor de drie bijeenkomsten waarin werkgeversorganisatie Mitex met De Unie sprak over een ingrijpende vereenvoudiging van de huidige CAO. Vorige week werden de bonden op de hoogte gesteld van deze besprekingen. “Maar pas nadat het al was uitgelekt“, zegt onderhandelaar Karin Heynsdijk van FNV Bondgenoten.

Enkele maanden geleden sloot De Unie al voor meer dan 200.000 werknemers in de horeca een CAO die de grote bonden niet wilden ondertekenen, omdat de werknemers er in hun ogen sterk op achteruitgingen. Zo kunnen werknemers onbetaald naar huis gestuurd worden als het rustig is.

Ook in de kinderopvang was begin dit jaar alleen De Unie CAO-partner. “En we zijn ook benaderd door de kappers“, zegt voorzitter Jacques Teuwen.

Mitex benadrukt dat FNV en CNV nog welkom zijn aan de CAO-tafel. Maar onderhandelaar Heynsdijk wil eerst met de leden overleggen. “Mitex praat met De Unie om een zogenoemde flexibele CAO te krijgen. Dat doen wij dus niet.“

De Unie was eerder niet actief in de horeca, bij de kappers of bij Mitex en heeft ook nauwelijks leden onder de werknemers in deze branches. In de detailhandel is de organisatiegraad overigens traditioneel laag: 7 procent van de werknemers in de mode- en sportwinkels zijn lid van FNV.

CAO-coördinator Anja Jongbloed van FNV Bondgenoten vermoedt dat bij De Unie een financieel motief een rol speelt. “De Unie wil alleen aan tafel zitten bij CAO's met een groot sociaal fonds. Wij hebben het idee dat de horeca-CAO gekocht is. De Unie ging daar met niets naar binnen en kwam naar buiten met 5 ton. Ook bij Mitex is er een groot sociaal fonds.“

Uit sociale fondsen (geld van werkgevers dat in overleg met de vakbond wordt bestemd voor in de CAO vastgestelde doelen) worden ook activiteiten betaald van de bonden die partij zijn bij de CAO.

Voorzitter Teuwen van De Unie ontkent dat de nieuwe activiteiten van de bond door geld zijn ingegeven. “FNV Bondgenoten wordt voor 30 procent gefinancierd uit werkgeversbijdragen, wij voor 12 procent.“ De Unie staat volgens hem voor modernisering. De FNV is niet bereid tot maatwerk. “Daarom benaderen werkgevers ons.“

    • Elsje Jorritsma