Beursgang Schiphol blijft omstreden

Het CDA blijft zich verzetten tegen de wijze waarop het kabinet de privatisering van luchthaven Schiphol wil voorbereiden. Vanmiddag voert de Tweede Kamer overleg over de privatisering van Schiphol waarbij de kabinetsfracties VVD en CDA lijnrecht tegenover elkaar staan en de PvdA aanstuurt op verder uitstel.

Minister Zalm (Financiën, VVD) heeft als compromis een tweesporenbeleid voorgesteld, waarbij zowel een beursgang als een onderhandse plaatsing van een minderheidsaandeel bij institutionele beleggers wordt opengehouden en pas later een definitieve keuze wordt gemaakt. Het CDA houdt vast aan een onderhandse plaatsing. De VVD is voorstander van een beursgang, maar steunt Zalm.

Volgens Kamerlid Haverkamp (CDA) stuurt Zalm met zijn tweesporenbenadering onverminderd aan op een beursgang. “Wij willen gelijke spelregels. Als de minister met een oplossing komt waarin onderhandse plaatsing mogelijk blijft, vindt Zalm ons aan zijn kant“, aldus Haverkamp.

Volgens Kamerlid Duijvestein (PvdA) is kiezen tussen onderhandse verkoop en beursgang niet de kern van de zaak. Het kabinet en de regeringspartijen zijn volgens hem bezig met een ideologisch prestigeproject. Het vastgoed en de grond die Schiphol al heeft aangekocht of waarover plannen tot aankoop bestaan, zijn volgens Duijvestein “vele miljarden meer waard“ dan de bedragen die genoemd worden als opbrengst bij gedeeltelijke privatisering, in welke vorm dan ook.

De komende decennia zal het gebied rond Schiphol volgens Duijvestein ontwikkeld worden tot een grootstedelijk gebied, Schiphol-Stad. “Dat moet de overheid niet uit handen geven. Als je de privatisering doordrukt, geef je een gigantisch ontwikkelingspotentieel uit handen. Men is penny wise and pound foolish bezig.“