ANWB: weg niet veiliger door trajectcontroles

Snelheidscontrole met flitspalen en trajectcontrolesystemen verhoogt de verkeersveiligheid niet, omdat automobilisten de boetes voor te hard rijden uitleggen als “bestuurdertje pesten'.

Dat zegt de ANWB in reactie op de jaarcijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden. Het afgelopen jaar steeg het aantal opgelegde verkeersboetes met 6 procent naar elf miljoen. Daar zaten bijna 8 miljoen boetes voor snelheidsovertredingen bij, het merendeel voor overschrijdingen tot 10 kilometer boven de toegestane snelheid.

Uit onderzoek onder de 3,9 miljoen leden concludeert de ANWB dat automobilisten bij boetes voor te hard rijden “niet meer de link leggen naar verkeersveiligheid“, zegt een woordvoerder. “Je wordt geflitst, en een paar weken later ploft een beschikking in de bus. “Domme pech', reageren de meeste automobilisten. Hun rijgedrag passen ze niet aan.“

De bond is niet tegen trajectcontrole, maar pleit voor meer staandehoudingen. “Van een gesprek met een agent gaat een educatieve werking uit.“

De stelling van de ANWB lijkt te worden bevestigd door de cijfers van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). De groei van het aantal boetes voor snelheidsovertredingen (plus 8,7 procent) komt volledig voor rekening van de extra handhaving met trajectcontrolesystemen. Het BVOM verbaast zich over het grote aantal overtreders. “Alle controles zijn vooraf grootschalig aangekondigd en bovendien staan er borden en billboards op deze trajecten“, aldus een woordvoerder.

Volgens Ton Roks, hoofdredacteur van het tijdschrift Autovisie, is de controle op verkeersovertredingen verworden tot een “bedrijfstak die gezonde winstcijfers nastreeft“. Kijk naar de omzetcijfers van het CJIB, zegt Roks. “Wat rijden er een hoop schurken rond in dit land. Tien jaar geleden 100 miljoen euro aan verkeersboetes, vorig jaar bijna een half miljard.“

In reactie op de conclusie van de ANWB dat van trajectcontrole geen educatieve werking uitgaat, wijst het Bureau Verkeershandhaving op een NIPO-onderzoek. Een ruime meerderheid van de automobilisten is voor strenge handhaving van de verkeerssnelheid.

    • Arjen Ribbens