Anonieme sollicitatie tegen discriminatie

De gemeente Nijmegen wil sollicitatiebrieven die zij ontvangt anonimiseren. Zo hoopt het college van burgemeester en wethouders dat allochtonen evenveel kans hebben als autochtonen op een uitnodiging voor een gesprek. De gemeente wil het goede voorbeeld geven aan het bedrijfsleven om zo de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Bij het anonimiseren van de sollicitatiebrieven haalt de personeelsafdeling de naam en geboorteplaats van de sollicitant weg. “Vaak hebben werkgevers onbewust vooroordelen over allochtonen“, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “Op deze manier wordt er neutraler naar de brieven gekeken en hebben ze een grotere kans om door de eerste selectie te komen. Eenmaal op gesprek kunnen de werkgevers alsnog de sollicitant vanwege hun afkomst afwijzen, maar ze hebben wel de mogelijkheid gehad om op gesprek te komen.“

Het voorstel werd in maart 2005 door gemeenteraadslid Jan van der Meer (GroenLinks) ingediend. “Als allochtonen op een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd, worden werkgevers regelmatig geconfronteerd met hun eigen vooroordelen. Vaak spreekt de sollicitant goed Nederlands en heeft hij verstand van zaken. We willen discriminatie aan de poort tegengaan.“

Van der Meer pleit in zijn voorstel ook om samen met het Nijmeegse bedrijfsleven een gedragscode op te stellen, zodat ook het bedrijfsleven overgaat op anoniem solliciteren. Volgens de gemeentewoordvoerder is het lastig bedrijven voor te schrijven wat ze wel of niet mogen doen tijdens hun sollicitatieprocedures.