ww.nrc.nl

Intellectuele après ski. Hoofdredacteur Folkert Jensma van NRC Handelsblad is deze week in Zwitserland. Vanaf morgen doet hij verslag van het World Economic Forum (WEF) in Davos op zijn weblog. 'Het WEF is een initiatief van een inmiddels bejaarde Zwitserse professor bedrijfskunde, Klaus Schwab, die er in de jaren zeventig mee begon als een soort intellectuele après ski voor internationale managers uit het Franse taalgebied. Op de agenda: 'hoe verbeteren we de wereld'. Nu is het een Amerikaans getinte jamboree geworden van politici, sterren, staatshoofden, grote ondernemers en wetenschappers die met honderden tegelijk het eenvoudige congrescentrum overstromen.' www.nrc.nl/wef

Logo WEBLOG WEF, Folkert Jensma

Marktwerking. In de rubriek Economie voor jou (www/nrc.nl/evj), beschouwt Rolf Schöndorff het artikel van de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, secretaris-generaal J.W. Oosterwijk. Oosterwijk pleit daarin voor 'meer openheid' en meer marktwerking. 'Wanneer Oosterwijk het heeft over openheid, bedoelt hij dat markten vrij toegankelijk zijn, dat er geen toetredingsbelemmerin-

gen zijn.'

In het geval van de ziektekostenverzekeringsmarkt is dat goed uitgepakt voor de consument, vindt Schöndorff. Maar volgens hem is een goede balans tussen open markt en overheidsingrijpen moeilijk te vinden 'We lezen bij Oosterwijk niets over in het nabije verleden faliekant mislukte liberaliseringen. De NS vormen het meest schrijnende voorbeeld van het privatiseren van een staatsbedrijf zonder voor voldoende concurrentie te zorgen. Maar ook de grote hoeveelheid verzelfstandigde overheidsdiensten laat vaak misstanden zien.'