Vuile auto parkeren duur in Nijmegen

Nijmegen wil de prijs van een parkeervergunning afhankelijk maken van de mate van vervuiling door een auto. Zo wil de gemeente de vervuiling in de binnenstad terugdringen en het gebruik van schone auto's stimuleren.

Bewoners met een auto die op aardgas, biodiesel, waterstof of lpg rijdt, gaan minder betalen voor een parkeervergunning dan eigenaren van een sterk vervuilende auto. Die korting kan oplopen tot 50 procent. Eigenaren van auto's die meer dan gemiddeld vervuilen, gaan meer betalen. Er wordt niet alleen gekeken naar het soort brandstof, maar ook naar het verbruik en de technische staat waarin in een auto verkeert. 'Een parkeervergunning voor een SUV (sports utility vehicle) die op gas rijdt, kan goedkoper zijn dan voor een oud Opeltje op diesel', zegt een woordvoerder. De stad wil voor een tweede auto in principe geen vergunning meer afgeven.

In 2004 stelde GroenLinks voor om een parkeerverbod voor SUV's in de binnenstad in te stellen. Het college van B en W zag hier van af, omdat dit juridisch niet mogelijk zou zijn. Tijdstip en wijze waarop het huidige voorstel wordt ingevoerd, hangen af van landelijke wetgeving.

Het voorstel, waarover de Nijmeegse gemeenteraad zich in februari moet uitspreken, maakt deel uit van een reeks voorstellen om de parkeerdruk aan te pakken. Omdat het centrum steeds meer bezoekers trekt en het aantal parkeerplaatsen sinds 1993 niet is toegenomen, is er vooral op zaterdagen en koopavonden een groot tekort aan parkeerplaatsen.