Uitstel proces Saddam 'om ruzie onder rechters'

De zitting van het proces tegen de afgezette Iraakse leider Saddam Hussein is vandaag tot zondag uitgesteld temidden van onenigheid onder rechters over de benoeming van een nieuwe president van de rechtbank. Officieel werd in Bagdad meegedeeld dat sommige van de getuigen niet konden komen. Maar twee rechters zeiden dat ruzie over de benoeming van Rauf Abdel Rahman als president de werkelijke reden was. Sommige rechters zouden de oorspronkelijke president, Rizgar Amin, terug willen, terwijl anderen de voorkeur gaven aan de eerder in diens plaats benoemde Said Hamashi.

Amin stapte 14 januari op uit protest tegen scherpe kritiek van de regering die vond dat hij Saddam Hussein en diens zeven medeverdachten veel te veel ruimte liet. Vorige week benoemde het bestuur van het officieel onafhankelijke Iraakse Hoge Tribunaal Amins plaatsvervanger Hamashi als president van de vijf leden tellende rechtbank die Saddam berecht. Maar sommige andere rechters van het Tribunaal - dat in totaal 14 rechters telt - zeiden de president door henzelf uit hun midden moest worden gekozen.

Vervolgens meldde de commissie die moet verhinderen dat vroegere aanhangers van Saddams Ba'athpartij opnieuw hoge posities bekleden, dat Hamashi moest worden ontslagen. Volgens deze commissie was Hamashi vroeger Ba'athlid geweest. En 'we stoppen niet met Hamashi', aldus een woordvoerder van de commissie. 'Er zijn 19 anderen die uit het Tribunaal moeten worden gezet omdat ze vroegere Ba'athisten zijn.' Onder hen zouden acht rechters zijn. Hamashi ontkent lid te zijn geweest van de Ba'ath.

Wie onder Saddams bewind hogerop wilde komen, moest Ba'athlid zijn; reden waarom aan lidmaatschap als zodanig door veel hoge functionarissen niet te zwaar wordt getild. Maar sommige scherpslijpers, zoals vice-premier Ahmad Chalabi (wiens neef eerder is gewipt als directeur van het Tribunaal), willen de deba'athificatie onverkort doorvoeren.

De afgelopen paar dagen is zware druk uitgeoefend op Amin zijn woede in te slikken en toch maar aan te blijven als president van de rechtbank. Maar deze bleef bij zijn besluit. 'De rechter zal het verloop van de zitting van dinsdag thuis in Sulaymaniya op de televisie volgen', aldus een goede bekende van Amin gisteren. Waarom de benoeming van Hamashi is geannuleerd, en hij bovendien van de zaak is gehaald, is niet meegedeeld. Volgens een woordvoerder van het Tribunaal heeft het in elk geval niets te maken met de eis van de deba'athificatiecommissie.