Rekentoets voor pabo verplicht

Scholieren die in augustus 2007 willen beginnen met de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo), moeten begin volgend jaar al een rekentoets afleggen. Ze hebben dan nog een half jaar de tijd om, als dat nodig is, hun rekenvaardigheden bij te spijkeren.

Dit zijn minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) en de HBO- raad, de verenigde hogescholen, overeengekomen. Het gaat om een tijdelijke maatregel, in afwachting van een structurele oplossing voor de slechte rekenvaardigheid van eerstejaars pabo-studenten. Uit recent onderzoek bleek dat meer dan de helft van de aanstaande onderwijzers slechter rekent dan de beste 20 procent leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Van der Hoeven schrijft aan de Tweede Kamer dat dit onderzoek de aanleiding is voor de noodmaatregel.

De zogenoemde diagnostische toets heeft geen gevolgen voor het recht om aan de pabo te beginnen. Eerder kwamen ministerie en hogescholen al overeen dat vanaf augustus dit jaar pabo-studenten aan begin en einde van het eerste jaar zullen worden getoetst op hun taal- en rekenvaardigheden. Wie aan het einde van het jaar nog steeds onvoldoende scoort, moet de opleiding verlaten (bindend studieadvies).

Op de langere termijn gaan het ministerie van OCW en de HBO-raad onderzoeken wat de oorzaak is van het probleem, en welke maatregelen nodig zijn. Onduidelijk is bijvoorbeeld of het gaat om weggezakte of ontbrekende kennis. Een mogelijke oplossing is, zo schrijft de minister aan de Kamer, een nieuw vak rekenen op havo en vwo, verplicht voor pabo-studenten. Een andere optie is selecteren bij toelating tot de pabo, zoals bij de kunstacademies. De Kamer zal vóór 1 juni 2006 worden geïnformeerd.

Morgen spreekt de Tweede Kamer met de minister over de lerarenopleidingen. Een Kamermeerderheid wil wiskunde verplicht stellen voor pabo-studenten. Volgens Van der Hoeven is dat echter geen garantie voor het kunnen rekenen. Het vak wiskunde zou naar verwachting vanmiddag ook een hoofdrol spelen in het Kamerdebat over herziening van de Tweede Fase in de hoogste jaren van havo en vwo.