Pijn in de schouder door collega's

Om RSI-klachten te voorkomen moet niet zozeer de arbodeskundige met zijn meetlint aan de slag op de werkplek, maar de psycholoog met zijn blocnote.

Tot nog toe werd aangenomen dat puur fysieke factoren, zoals een verkeerde werkhouding, de oorzaak zijn van de wijdverbreide pijnklachten aan schouders, nek en arm. Maar uit onderzoek blijkt dat vooral bij kantoorwerk ook 'psychosociale factoren' belangrijk zijn bij deze klachten, waar een kwart van de Europese werknemers last van zegt te hebben.

'Ik denk zelfs dat je kan zeggen dat bij kantoorwerk de psychische belasting een grotere rol speelt dan de fysieke', zegt Swenneke van den Heuvel van TNO arbeid. Ze promoveert morgen op dit onderzoek. Bij werk in de industriële sector is de fysieke belasting van de repeterende bewegingen een belangrijker oorzaak.

Vooral 'hoge taakeisen' in combinatie met weinig mogelijkheden om het werk zelf te regelen, kunnen leiden tot RSI-klachten. Ook gebrek aan sociale steun van collega's is een risicofactor. Daarnaast spelen ook persoonlijkheidskenmerken en gedrag een rol. Werknemers met een overmatige betrokkenheid bij het werk of met een ongunstige werkstijl (weinig pauzes nemen, hoge eisen stellen) hebben vaker klachten. Sportbeoefening blijkt de kans op nek- en schouderklachten te verminderen.

'Dat heeft natuurlijk consequenties voor de preventie van RSI-klachten', zegt Van den Heuvel. 'Er is nu veel aandacht voor de kantoorplekken, en het is duidelijk dat ook naar andere zaken gekeken moet worden.'