Nieuwe dienstregeling NS positief of negatief ? 2

In plaats van de misleidende mededeling van de NS dat in de nieuwe dienstregeling de sneltreinen zullen worden opgeheven, heet het in deze krant (20 januari) terecht dat er een einde komt aan het bestaan van het intercitynet. Althans buiten de Randstad.

Enige miljoenen Nederlanders in de noordelijke en oostelijke provincies zullen het in de toekomst moeten doen met veel vaker stoppende treinen, die hen, in een tempo dat ook al in de jaren dertig bereikt werd, bovendien niet verder zullen brengen dan Amersfoort. Om daar te mogen overstappen op het intercitynet van `NS Randstad BV`. Dringt het wel door, bijv. tot de ANWB, die zich `redelijk positief` toont over de plannen, dat steden als Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Deventer, Hengelo en Enschede geen enkele doorgaande verbinding meer zullen kennen met de wereld ten westen van Amersfoort? Dat de reizigers uit die regio's op weg naar Schiphol voortaan dus in alle gevallen met hun bagage en al minsten één keer mogen overstappen, in de hoop dat de aansluiting niet net vertrokken is?

Waarom diezelfde draconische maatregel van het opknippen van de verbindingen blijkbaar niet hoeft te gelden voor de minstens even verre bestemmingen in het zuiden des lands, wordt door de NS overigens onvermeld gelaten. En bedenk dat dit alles niet van tijdelijke aard is: de aanleiding voor het opofferen van de belangen van de klanten daar achter Amersfoort - gezien vanuit Utrecht, dan - aan de naleving van het `prestatiecontract` is structureel en blijvend: de maatregelen worden niet genomen in afwachting van het gereedkomen van bepaalde geplande infrastructurele voorzieningen. Wij zitten hier voor een lange reeks van jaren mee opgescheept. Dit alles in schril contrast met de tot voor kort door de NS beleden ambitie juist het snelle langeafstandsnet van de Intercity's te willen exploiteren en de onrendabele nevenlijnen af te stoten. Willen wij Nederland echt laten afzakken tot een land zonder doorgaande snelle treinverbindingen buiten de Randstad?

    • E.J. Numann den Haag