Meer winst voor Texas Instruments

San Francisco, 24 jan. De winst van de Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments is in het laatste kwartaal van het afgelopen boekjaar met ruim eenderde gestegen. Het concern presenteerde gisteren een nettowinst van 655 miljoen dollar (533 miljoen euro) vergeleken met een winstcijfer van 490 miljoen dollar in dezelfde periode in 2004. Ondanks de forse stijging bleef de nettowinst per aandeel achter bij de verwachtingen. Datzelfde gold voor de omzet van Texas Instruments. Die kwam uit op 3,6 miljard dollar.