Internet Voorkeur

Stemwijzer. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande is voor 51 gemeenten, 11 stadsdelen, 6 deelgemeenten en 1 waterschap een StemWijzer ontwikkeld. Het gaat om alle grote steden, inclusief tien van de twaalf provinciehoofdsteden. In totaal bedient de gemeentelijke StemWijzer vijf miljoen inwoners, rond de veertig procent van de kiezers. Het is de tweede keer dat het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) voor de gemeenteraadsverkiezingen een stemadvies-programma heeft gemaakt. In 2001 deden acht gemeenten mee aan de StemWijzer. In iedere gemeente heeft het IPP een workshop met politici gehouden waar de politieke kwesties zijn benoemd die in de StemWijzer aan de orde komen. Raadpleging van de verkiezingsprogramma's en websites van partijen heeft geleid tot een lijst van stellingen die aan de partijen is voorgelegd. Het IPP heeft op basis daarvan de 25 tot 30 meest onderscheidende stellingen geselecteerd. Bezoekers kunnen de stellingen van de StemWijzer beantwoorden met 'eens', 'oneens', 'neutraal' of 'overslaan'. Na beantwoording van de stellingen kan aangegeven worden welke onderwerpen (milieu of criminaliteitsbestrijding) zwaarder mogen wegen. Vervolgens berekent het programma een stemadvies en laat in afnemende rangorde de politieke partijen zien.www.stemwijzer.nl