Economie in EU kan extra groeien

De economie van de Europese Unie kan met 12 tot 23 procent extra groeien en de werkgelegenheid met 11 procent als de lidstaten erin slagen de belangrijkste 'Lissabon'-doelstellingen te halen. Dat komt neer op een banengroei van twintig miljoen in de 25 EU-lidstaten.

Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB) in Den Haag die vandaag is gepubliceerd. Volgens de studie zou de Nederlandse economie met 6 tot 15 procent kunnen groeien.

In 2000 stelden de politieke leiders van de Europese landen in Lissabon een uitvoerig programma op om de productiviteit en de concurrentiekracht van de Europese economie te stimuleren.

Arbeidsmarkten moesten flexibeler worden, meer mensen moesten ondernemer worden, in onderzoek en ontwikkeling van producten moest meer worden geïnvesteerd en de interne markt zou verder moeten worden vrijgemaakt.

De politici hadden zelfs de ambitie om in 2010 de EU de meest concurrerende kenniseconomie van de wereld te laten worden, maar dit doel bleek al snel te hoog gegrepen.

Uit de studie van het Centraal Planbureau blijkt echter dat als de Europese landen de economische doelstellingen in praktijk weten om te zetten, dit een aanzienlijke groei in productie, in internationale handel en in banen zal opleveren. Meer dan tien jaar lang zullen de groei van de economie en werkgelegenheid gemiddeld ten minste 1 procent hoger zijn dan nu het geval is.

groei: pagina 11