Cruise control helpt tegen files

Een speciaal soort cruise control in auto's gaat filevorming tegen. Zelfs als maar tien procent van de auto's met het systeem is uitgerust, leidt dat tot aanzienlijk minder opstoppingen. Dat blijkt uit een modelstudie van verkeerskundigen van de Technische Universiteit Dresden en Volkswagen.

Verkeersopstoppingen op de weg vormen een hardnekkig probleem en berokkenen de economie veel schade. Er zijn tal van maatregelen om ze te bestrijden: het gedoseerd toelaten van auto's tot de (snel)weg via stoplichten op opritten, snelheidsbeperkingen en routeadviezen. Al deze maatregelen gaan uit van de totale verkeersdrukte op de weg.

Arne Kesting en zijn medewerkers pakken het anders aan. Ze hebben de invloed onderzocht van adaptive cruise control (ACC). ACC, waarvan de eerste versies op de markt zijn, is een uitbreiding van de gangbare versie van de cruise control. Normale cruise control houdt alleen de snelheid constant; bij ACC bepaalt een radar de afstand tot de voorligger en zijn snelheid. Op basis daarvan versnelt of remt de auto automatisch om zo een aantal seconden 'afstand' te houden, een zekere snelheid te bereiken of een botsing te vermijden. Nog maar weinig auto's hebben ACC aan boord en van rijbaan wisselen of ruimte maken voor een invoegende auto moet nog altijd 'met de hand'.

Kesting ging na of ACC helpt tegen files. Het systeem reageert immers sneller op verkeerssituaties dan de mens en maakt geen foute inschattingen. Het bleek dat de cruise control verkeersopstoppingen met tientallen procenten vermindert als de ACC zo is afgesteld dat de auto zich zo snel mogelijk aanpast aan verkeerssituaties. Het werkt zelfs als maar weinig auto's ACC bezitten.

Het Duitse team deed simulaties met één rijbaan en auto's die tijdens de spitsdrukte invoegen met de halve snelheid van de voorligger. Het bleek dat, als maar tien procent van de auto's ACC heeft, de files al drastisch krimpen, maar de precieze getallen hangen af van allerlei factoren, zoals het soort weg en de drukte. In het uitgewerkte modelvoorbeeld bleken de opstoppingen zelfs volledig te verdwijnen als dertig procent van de auto's met ACC is uitgerust. De vraag blijft of zo'n snel reagerende ACC ook het meeste rijcomfort geeft.