Bijles wiskunde voor Kamerleden

Rotterdam, 24 jan. Leden van de Tweede Kamer hebben vanmiddag bijles wiskunde gehad van studenten wiskunde, natuurkunde en informatica. De studenten willen aantonen dat de aansluiting tussen vwo en universiteit tekort schiet: hun wiskundekennis is naar eigen zeggen onvoldoende. De bètastudenten verzetten zich tegen een door minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) voorgenomen vermindering van het aantal verplichte uren wiskunde op havo en vwo.