Verdonk: spreek Nederlands op straat

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) vindt dat er voor heel Nederland een code moet komen met daarin de bepaling dat op straat alleen Nederlands wordt gesproken. Tijdens een VVD-bijeenkomst over integratie, afgelopen zaterdag in Rotterdam, zei Verdonk tegen journalisten dat allochtonen volgens haar behoefte hebben aan regels waaruit blijkt wat er van hen wordt verwacht. De code zou wat haar betreft ook moeten gaan over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en discriminatie.

Verdonk reageerde op de oproep die het Rotterdamse college van B en W vorige week aan de bevolking deed om zich aan een aantal normen te houden. In deze 'Rotterdam-code' staat dat op straat Nederlands gesproken moet worden. Verdonk hoort naar eigen zeggen vaak dat autochtone Nederlanders vinden: 'Je hebt je in Nederland gevestigd en dan spreek je Nederlands. Punt.' Volgens Verdonk is zo'n bepaling 'óók liberaal' omdat haar partij wil dat mensen zich 'veilig voelen'. Ze zal met deskundigen gaan praten over het idee van een landelijke code.

Pieter van Woensel (VVD), wethouder Internationale Zaken in Den Haag, noemt verplicht Nederlands op straat 'niet erg kansrijk'. Hij ziet liever dat controleurs boetes uitdelen voor vuilnis op straat, dan aan mensen die geen Nederlands spreken. Ook de Amsterdamse wethouder Laetitia Griffith (VVD) wijst het idee af. Volgens haar moeten mensen op straat de taal kunnen spreken die ze willen, zolang ze maar geen overlast veroorzaken.

zeven geboden: pagina 3