Militair VS schuldig aan dood generaal Irak

Een onderofficier van het Amerikaanse leger is zaterdag schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de dood van een Iraakse generaal-majoor. Een militaire rechtbank achtte Lewis Welshofer jr. schuldig aan dood door onachtzaamheid.

Zijn slachtoffer, Abed Hamed Mowhoush, stikte in november 2003 tijdens een verhoor in een gevangenenkamp. De Irakees werd met zijn hoofd in een slaapzak gestopt terwijl Welshofer op hem zat en Mowhoush' mond met de hand bedekte. Vandaag zou Welshofers straf bepaald worden. Hij kan maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen.

Volgens de verdediging handelde Welshofer in een periode dat er een gebrek aan leiding was en er duidelijke regels voor verhoren ontbraken. Volgens de advocaat van Welshofer werd zijn cliënt mede daarom niet schuldig bevonden aan het zwaardere vergrijp moord. Ook zou Mowhoush aan een hartkwaal lijden en door eerdere zware verhoren reeds een zwak gestel hebben gehad.

Aan verschillende getuigen à charge werd immuniteit voor strafvervolging verleend, in ruil voor hun medewerking. Welshofer gebruikte de slaapzak niet in het bijzijn van officieren die hoger in rang waren en hem eventueel van voortzetting hadden kunnen weerhouden.