Internet Voorkeur

Vooroordelen. Turken zijn vijandig en vuurwapengevaarlijk. Russen zijn wreed, gepassioneerd en hebben een diepe ziel. Chinezen hebben een lekkere keuken, zijn geduldig en maken alles na. Dit zijn slechts enkele vooroordelen die te vinden zijn op de 'vooroordelenkaart', die de Duitse weblogger Philipp Lenssen heeft gemaakt. Lenssen gebruikt Google om de kaart samen te stellen. De kaart bestaat uit de resultaten van zoekopdrachten als 'germans are known for', 'chinese are known for', 'dutch are known for' enz. Het aardige is dat de resultaten steeds veranderen. De index van Google wordt immers steeds vernieuwd en aangevuld. Het ene moment staan de Duitsers vooral bekend om hun worsten, een paar minuten later is het een accuraat en vlijtig volk. Uit de kaart blijkt dat sommige vooroordelen hardnekkig zijn. Nederlanders staan bekend als een open en tolerant volk. Deze kwalificaties zie je steeds terug bij Google. Het nieuws over de plannen van minister Verdonk om iedereen op straat verplicht Nederlands te laten spreken zijn blijkbaar nog niet doorgesijpeld. Vooroordelen over de bewoners van Andorra zijn nog niet bekend. Ook de rest van Lenssens weblog, dat Google Blogoscoped heet, gaat over Google. De weblogger beschouwt Google, de meest gebruikte zoekmachine, als de ogen van de virtuele wereld.www.blog.outer-court.com/prejudice

vooroordelenkaart