Illegaal werk bij een op vijf werkgevers

Een op de vijf werkgevers heeft wel eens illegale werknemers in dienst. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Van Hoof (Arbeidsmarktbeleid, VVD) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Van Hoof liet onderzoeksbureau Regioplan een enquête uitvoeren onder werkgevers. In het voorjaar van 2005 legden de onderzoekers werkgevers, op garantie van anonimiteit, de vraag voor of ze in het voorafgaande jaar gebruik hadden gemaakt van illegale arbeid.

19 procent van de ondervraagde werkgevers zei soms werknemers in dienst te hebben waar ze geen tewerkstellingsvergunning voor hebben. In de bouw zegt 28 procent van de werkgevers illegale werknemers in dienst te hebben, in de horeca 23 procent en in land- en tuinbouw 20 procent. Kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers, maken aanzienlijk vaker gebruik van illegale arbeid.

Als ze gebruikmaken van uitzendkrachten, controleert 42 procent van de werkgevers niet altijd de identiteitspapieren van de werknemers. 14 procent van de werkgevers zei met uitzendbureaus te werken waarvan ze vermoeden dat deze illegale werknemers uitzenden.

Sinds 1995 moet een werkgever voor werknemers van buiten de Europese Unie een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Dit geldt nu ook nog voor werknemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten. Dit voorjaar zal worden besloten of deze overgangsregeling wordt verlengd of opgeheven. Volgens Regioplan komt 40 procent van de illegale arbeiders uit een van de nieuwe lidstaten.

Volgens het onderzoeksbureau lieten tenminste 73.000 werkgevers samen tussen de 65.000 en 90.000 illegale arbeiders werken. Het aantal gewerkte uren door de illegale werknemers bedroeg samen ongeveer 1 procent van de legale arbeidsuren die jaarlijks in Nederland worden gewerkt.

De regering wil dat in 2008 het percentage illegale arbeid verminderd is tot 15 procent. Met ingang van 1 januari 2005 is de boete voor het in dienst hebben van illegale werknemers voor oor werkgevers verhoogd tot 8.000 euro. Volgens de onderzoekers is het effect van dit beleid nu nog nauwelijks te zien.