Crisis in Koeweit om opvolging emir

In Koeweit is een crisis uitgebroken rondom de opvolging van de zondag overleden emir, sjeik Jaber al-Ahmad al-Sabah. Het kabinet heeft de nieuwe emir wegens zijn slechte gezondheidstoestand onmachtig verklaard om zijn taken te verrichten en het parlement gevraagd hem af te zetten, zo is vandaag bekendgemaakt. Koeweit is niet veel meer dan een stadstaat, maar omvat officieel 10 procent van de oliereserves in de wereld.

De nieuwe emir, sjeik Saad al-Abdallah al-Sabah die als kroonprins de overleden emir automatisch opvolgde, wil voorlopig niet wijken. Hij heeft de parlementsvoorzitter gevraagd zijn voor morgen vastgestelde eedaflegging in het parlement tot vanavond te vervroegen. Volgens het officiële persbureau KUNA heeft de parlementsvoorzitter dat afgewezen.

Onderliggend probleem is de afspraak dat het leiderschap over Koeweit alterneert tussen de twee takken van de regerende Al-Sabah-dynastie. Sterke man van het bewind is al jaren premier Sabah al-Ahmad al-Sabah, halfbroer van de na een lange ziekte overleden emir en nu zeer geïnteresseerd in zijn opvolging. Maar volgens afspraak is nu de andere tak van de familie aan de beurt, waartoe de nieuwe emir behoort. Sjeik Saad (75) is al jaren ziek. Hij is herhaaldelijk in het Westen behandeld, en is volgens zegslieden in Koeweit fysiek niet eens in staat de eed uit te spreken. Uit de acties van kabinet en emir blijkt dat de twee familietakken tot dusverre niet tot een vergelijk hebben kunnen komen.

Het kabinet besloot onder voorzitterschap van de premier artikel 3 van de opvolgingswet van 1964 in te roepen. Die bepaalt dat als de emir niet in staat is te regeren, de raad van ministers de zaak onmiddellijk aan het parlement moet voorleggen. Als er geen kroonprins is - zoals nu, aangezien de nieuwe emir die nog niet heeft aangewezen - gaat het gezag naar de raad van ministers die binnen acht dagen een nieuwe emir moet benoemen. Koeweitse kranten spraken gisteren steun uit voor sjeik Sabah als emir.