61900

De Hydron stuurde een kaart met het verzoek de stand van de watermeter digitaal door te geven. Ik dook in de nauwelijks verlichte meterkast, tilde het klepje van de meter op en noteerde 61900 en stuurde het getal op.

Per kerende seconde reageerde de Hydroncomputer met de vraag of zich een grote lekkage had voorgedaan. Het was mij niet opgevallen. Ook hadden ons geen klachten van de benedenburen bereikt.

Mijn huisgenote waagde zich vervolgens in de kast en las uit een tegenovergesteld moeilijk knielstandpunt de stand 00619.

De schrandere computer kreeg een bevredigend beantwoord. Ze zond direct bevestiging van de stand 61900, die in rekening zou worden gebracht. Dat was dan weer dom.

    • Bert de Jong