werk en allochtonen

Op de arbeidsmarkt hebben ze niet zoveel te winnen. Zonder diploma zijn de jongeren zo goed als kansloos en dat zal niet veel beter worden als de economie aantrekt.

Clienten van het CWI in Almere op zoek naar vacatures op de computer Foto NRC H'Blad, Maurice boyer 051111 Boyer, Maurice

Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau, 17 januari

Dit zijn buitengewoon schokkende cijfers. De bestrijding van jeugdwerkloosheid heeft de hoogste prioriteit. Dit moet vooral lokaal aangepakt worden.

Steven van Eijck, commissaris voor het Jeugdbeleid en voormalig staatssecretaris van Financiën in NRC Handelsblad, 17 januari

Als ze geen diploma's halen of ze melden zich niet bij het CWI kunnen we er echt niks mee.

Hans de Boer, van de Task Force Jeugdwerkloosheid in NRC Handelsblad, 17 januari

Na een aantal slechte ervaringen gaan werkgevers Marokkaanse of Antilliaanse jongeren die wel voldoende gekwalificeerd zijn, ten onrechte discrimineren. De machteloze woede daarover is begrijpelijk. Het is zaak om jongeren zo snel mogelijk op school of aan het werk te krijgen. Nederland mag niet langer Europees kampioen schooluitval voor jongeren zijn.

Hoofdartikel NRC Handelsblad, 18 januari

We hebben er 70 miljoen euro in gestoken, bedrijven en instellingen zijn nu allemaal bezig, we streven naar resultaten.

Minister Verdonk van Integratie, 18 januari

Er voltrekt zich een groot maatschappelijk drama en ik mis ambitie in dit kabinet om daar wat aan te doen.

Femke Halsema, partijleider GroenLinks, 18 januari

Doordat allochtonen anders zoeken dan werkgevers werven, door discriminatie en koudwatervrees in het aannamebeleid en door het stroef functioneren van de arbeidsbemiddeling komen vraag en aanbod niet bij elkaar.

Jaco Dagevos, Sociaal en Cultureel Planbureau in Trouw, 18 januari

Wij hebben een hele concrete inzet voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. De tijd voor plannen maken is voorbij. Wij willen in de CAO afspraken maken: 10.000 leerwerkplaatsen in 2006.

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten in NRC Handelsblad, 20 januari