Waterrietzanger

In herberg Het Verdronken Land van Saeftinghe (Zeeuws-Vlaanderen) ligt een schrift voor vogelwaarnemingen. Het is jaloersmakend welke vogels zich laten zien op de uitgestrekte, moerasachtige vegetatie van zegge, rietpluimen. Hebben we het goed gezien, ginds in de verte, een geelachtige zanger met een opvallende lichte streep over de kruin? Het is onmiskenbaar de waterrietzanger (Acrocephalus paludicola), die als doortrekker Nederland aandoet, en ook als broedvogel is geconstateerd. Over borst en vleugels zijn fijne, donkere streepjes verspreid. Ook de stuit is gestreept. De vogel nestelt nabij de grond, en ook dit exemplaar houdt zich laag, met af en toe een dwarrelende vlucht de wijde hoogte in.

Illustratie: Rein Stuurman (Zien is Kennen!)Tekst: Kester Freriks; freriks@nrc.nl

    • Kester Freriks