Waarom vermelding van ‘islamitische’ atoombom?

Op de voorpagina van NRC Handelsblad van 13 januari, las ik het bericht ‘Europa staakt overleg met Iran’. Ongeveer halverwege het artikel staat de zin: ‘De westerse landen zijn daarvan [van het feit dat Iran zegt alleen vreedzame nucleaire activiteiten na te streven] niet overtuigd en zeggen over aanwijzingen te beschikken dat Iran heimelijk werkt aan een islamitische atoombom.’

Omdat in het artikel geen aanhalingstekens worden gebruikt, neem ik aan dat hier niet een zegsman of -vrouw van deze westerse landen wordt geciteerd. Komt de term ‘islamitische atoombom’ soms uit de koker van de verslaggever die voor dit artikel verantwoordelijk is? En waarom is deze onverantwoordelijke dan niet teruggefloten. Bestaan er ook christelijke atoombommen? En hoewel men het erover eens is dat Israël over een atoombom beschikt, haalt toch geen mens het in zijn hoofd om over een joodse atoombom te spreken? Ook als hier iemand geciteerd wordt dan zou de krant er beter aan gedaan hebben om zich van dit soort terminologie te distantiëren door op z’n minst aanhalingstekens te gebruiken. Verstandiger is het echter dergelijke woorden èn niet te gebruiken èn niet te citeren en aldus geen onverantwoorde bijdrage te leveren aan de voortschrijdende tegenstelling ‘islam versus de westerse wereld’.

    • Marjorie Sauerbier Voorburg