Ook zittende docenten gespaard door studiehuis

Terwijl universiteiten en hogescholen klagen over de resultaten van het studiehuis („leren leren, zelf onderzoeken“) gaan veel scholen er toch gewoon mee door, aldus het redactionele commentaar in NRC Handelsblad van 16 januari. Door al die „opgelegde zelfwerkzaamheid van leerlingen“ kan met het studiehuis (dat niet verplicht is) blijkbaar bespaard worden op docenten, aldus het vernietigende, maar daarom niet minder terechte commentaar van de krant.

Met het studiehuis kan niet alleen bespaard worden op het aantal docenten, ook de zittende docenten kunnen ermee gespaard worden – althans dat is mijn waarneming op meerdere scholen. Precies op tijd voor al die babyboomers in het docentenbestand, inmiddels de vijftig gepasseerd, ontwikkelden pedagogen en didactici (waarschijnlijk ook babyboomers), de onderwijskundige visie omtrent de zelfwerkzame leerling. Juist, u raadt het al: om daarmee die docenten op leeftijd een argument te verschaffen, waarmee zij het op hun gevorderde leeftijd wat rustiger aan kunnen doen in het vak.

En wat hebben schooldirecties van grote scholen (meestal van dezelfde leeftijd!) op hun beurt liever dan docenten die zich rustig houden (‘als we niets van hen of over hen horen zal het wel goed zijn’). Waar de macht van de meerderheid in een samenleving al toe kan leiden! Maar het blijft wrang dat we daardoor wellicht nooit echt zullen weten wat werkelijk de onderwijskundige mogelijkheden van het studiehuis waren, ware het ingevoerd in een tijd met ambitieuzere docenten.

    • Paul Ophey