Oneens

Je moet wel degelijk zeuren als je vindt dat daar reden voor is, ongeacht of je wel of niet biologisch vlees eet. Nu we weten dat het dierenleed onacceptabel groot is, moet het kabinet via subsidies en belastingverhogingen biologisch vlees goedkoper maken dan vlees dat met dierenmishandeling en in de bio-industrie is geproduceerd. Ik vind het verschrikkelijk hoe we omgaan met dieren en eet dan ook geen vlees meer. We hebben helemaal geen vlees nodig, dus: maak vleesvervangers, groenten en fruit goedkoper. Het kabinet is verplicht veranderingen in ons consumptiepatroon en in de productie van de landbouw- en veeteeltsector te sturen. De bio-industrie is een voorbeeld van de kwalijke gevolgen van een ongereguleerde markt. De menselijke beschaving moet afstand nemen van deze walgelijke praktijken.

    • Jorine Muiser