Moderne accu beter dan ombouwen tot waterstoffiets

In het artikel over het gebruik van een waterstoffiets in het Ruhrgebied (NRC Handelsblad, 10 januari) wordt de ombouw van een Nederlandse fiets op accu’s naar een waterstoffiets genoemd. Zo'n ombouw zou wenselijk zijn om de actieradius te vergroten, de laadtijd te verkorten en/of bovenal waterstof toe te passen vanwege de verwachte milieuvoordelen hiervan.

Tot mijn spijt moet ik constateren, dat de vooruitgang op het gebied van accu’s helaas door de fabrikant van de fiets niet verwerkt is. Met moderne Li-ion accu’s met hetzelfde gewicht als van het brandstofcelsysteem kan eveneens tien uur gefietst worden. Ook is ‘tanken’ met geavanceerde Li-ion accu’s mogelijk in 5 minuten. De aanschafkosten en de brandstofkosten hiervoor zijn nu en in de nabije toekomst een factor tien lager dan die van de brandstofcel. Waarom dan ombouwen? Voor de zegeningen van waterstof?

Vooraanstaande energie-experts hebben het al vaak aangetoond: in deze situatie en ook in de situatie van kleine personenauto’s is het toepassen van moderne accu’s aanzienlijk milieuvriendelijker en goedkoper dan waterstof toepassen. Dit geldt nu, in de komende tientallen jaren, bij toepassing van fossiele zowel als duurzame brandstoffen en bij duurzaam opgewekte elektriciteit.

China heeft 15 miljoen elektrische (accu)fietsen, meer dan 1.000 fabrikanten hiervoor (jaarproductie 6 miljoen elektrische fietsen), meer dan 10 fabrikanten voor elektrische auto's en tientallen grote accufabrikanten. Daar heeft men het begrepen: doorzetten van deze technologie levert door de grote reductie (een factor 3 is bij deze toepassing haalbaar) in energiegebruik een grote bijdrage in het terugdringen van de olieafhankelijkheid. Deze technologie levert geen fijnstof, broeikasgassen, koolmonoxide, koolwaterstoffen, stikstofoxiden, roet of zwavel in onze steden. Het wordt tijd dat we ons dat realiseren en ernaar gaan handelen.

Een prima product dus zo'n accufiets met de meest moderne accu's. Hopelijk krijgen de laatste ontwikkelingen op accugebied, waarmee hybride auto's voor woon-werkverkeer zonder uitstoot kunnen rijden, meer aandacht. Het kan op redelijk korte termijn echt helpen, maar dan moeten we er wel aan beginnen.

    • Dr. R. Hunik