Minder kans op Zuiderzeelijn

Den Haag, 21 jan. De kans dat de Zuiderzeelijn er komt is weer kleiner geworden. Het kabinet heeft besloten dat het onderzoek naar alternatieven voor de Zuiderzeelijn moet worden verbreed. Pagina 2