Meevaller Zalm van zeker 2 miljard euro

Het kabinet heeft een meevaller van 2 tot 2,5 miljard euro op de begroting over 2005. Dat bedrag komt bovenop een eerdere meevaller van 3 miljard. Het tekort op de rijksbegroting daalt daarmee van 1,2 procent naar 0,75 procent van het bruto binnenlands product. In de oorspronkelijke miljoenennota 2005 waren de totale rijksuitgaven begroot op 136 miljard euro, tegenover 125 miljard aan inkomsten.

Dat heeft vice-premier Zalm (Financiën, VVD) gisteren bekend gemaakt. Pleidooien om de meevaller te gebruiken voor lastenverlichting voor de burger - zoals de PvdA wil - deed Zalm af als zinloos: “Je kunt met de beste politieke wil van de wereld niets meer doen voor 2005.“ De 2 tot 2,5 miljard euro heeft ertoe geleid dat de overheid in 2005 minder geld hoefde te lenen dan op basis van eerdere ramingen was verwacht.

De meevaller is onder meer het gevolg van extra belastinginkomsten van 0,5 à 1 miljard en lagere uitgaven bij de departementen van 1,5 à 2 miljard. Daar staat een tegenvaller tegenover van een miljard euro doordat de lagere overheden meer geld hebben uitgegeven dan verwacht. Volgens Zalm is het hogere tekort bij de lagere overheden geen reden ze aan een strikter begrotingsregime te onderwerpen. Wel wil hij van weten waarom hun tekort is opgelopen.

De cijfers zijn nog niet definitief, benadrukte Zalm, en daarom is ook nog niet exact te zeggen hoe groot het tekort op de begroting 2005 zal zijn. Ook is nog niet duidelijk hoe de meevallers van 2005 doorwerken in 2006 en 2007. Volgens Zalm is het lang niet zeker dat zich dan opnieuw meevallers voordoen, waardoor het tekort over 2006 even laag zou uitkomen als in 2005. “We weten zelfs nog niet wat het teken zal zijn volgend jaar, gunstig of ongunstig.“ Dat komt omdat een deel van de meevallers waarschijnlijk bestaat uit vertragingen in uitgaven van departementen. Die uitgaven moeten dan alsnog in 2006 gedaan worden, waar ze dan als tegenvaller op de begroting komen.