Kritiek en lof na rede over inzet van kernwapen

Het dreigement van de Franse president Jacques Chirac om zo nodig kernwapens te gebruiken tegen landen die dreigen met terroristische acties of het gebruik van massavernietigingswapens heeft zowel lof als kritiek geoogst.

Voor de Europese Unie zijn Chiracs opmerkingen een “puur Franse aangelegenheid“. Hoewel Chirac het kernwapen beschouwt als een onderdeel van de Franse én de Europese verdediging, stelt een woordvoeder van buitenlandcoördinator Javier Solana: “Europa heeft geen kernwapens, en dus ook geen kernwapenbeleid.“

In Duitsland liepen de reacties uiteen. “Ik geloof niet dat vrede en deëscalatie ermee gediend zijn als de optie van het gebruik van nucleaire wapens uitgebazuind wordt“, aldus FDP-voorzitter Guido Westerwelle. De voorzitter van de buitenlandcommissie in de Bondsdag, Ruprecht Polenz (CDU), vond dat Chirac heeft geprobeerd staten af te schrikken die mogelijk overwegen een terroristische aanval uit te voeren op Frankrijk of een van zijn bondgenoten. “Waarom zouden ze [kernwapens, red.] bestaan als ze er niet zijn voor afschrikking?“ aldus Polenz.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung ziet Chiracs opmerking ook als een waarschuwing aan Iran. “Het is een signaal aan Teheran dat niet alleen Amerika maar ook Europa het nucleaire programma van Iran hoog opneemt, zeer hoog zelfs.“ The Financial Times schrijft juist dat er “bepaald een nadeel aan kleeft om hoog op te geven van het nut van kernwapens“, als Frankijk en andere erkende kernmachten “landen als Noord-Korea en Iran juist willen ontmoedigen om atoombommen te maken“.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een reactie alleen dat het Verenigd Koninkrijk niet van te voren aankondigt hoe het zal reageren op staten die terroristische acties mogelijk maken. Volgens analist Jonathan Eyal neemt de Britse regering in feite een vergelijkbare positie in als Chirac. ,,Maar zij voelt er niets voor dat nu aan de orde te stellen, omdat het bij de Labour-achterban erg gevoelig ligt“, aldus Eyal.

Ook Washington liet zich niet uit over de rede van Chirac. “Besluiten [...] die te maken hebben met het gebruik van geweld en de krijgsmacht zijn de ernstigste die een leider kan nemen bij het verdedigen van zijn land en zijn volk“, aldus een woordvoerder van het State Department, en moeten dan ook alleen door die leiders genomen worden.