Klimaat en bomen

Of bomen het klimaat schaden is de vraag, dat bomen het klimaat beïnvloeden is zeker (Bomen schaden mogelijk klimaat, voorpagina, 12 jan).

Uit onderzoek is gebleken dat de laagste concentraties methaan aan het begin van de ijstijden voorkwamen en de hoogste bij het begin van de interglacialen. Hieruit valt te concluderen dat de begroeiing van het aardoppervlak hoogstwaarschijnlijk een belangrijk aandeel heeft in de vorming van het methaangehalte in de aardse atmosfeer. Op het land is het eindstadium van elke plantengemeenschap een bos, waar regenval en temperatuur dat mogelijk maken. Vóór de menselijke invloed op het bosareaal van de aarde leverde de natuurlijke begroeiing, met name de loofbossen en daarbij vooral de tropische regenwouden, een aandeel aan dat methaangehalte. De toename van dit gas sinds de vorige eeuw kan niet geweten worden aan een vergroting van het bosareaal, maar juist aan een ongelimiteerde uitbreiding van rijst en maiscultures en industriële activiteiten. Het is duidelijk dat deze sterke toename vermindert, als men de loofbossen vernietigt omdat dan een deel van het door de natuur gevormde methaan verdwijnt. Nu het normale broeikaseffect, dat het leven op aarde mogelijk maakt, door de mens is verstoord, zou dit inderdaad op deze wijze in gunsige zin kunnen worden beinvloed door de loofbossen te lijf te gaan. Het gevolg is dan echter ook dat belangrijke ecosystemen met vele van de daarin aanwezige, vaak zeldzame planten en dieren verdwijnen, en eveneens lokale, dikwijls zeer gunstige mesoklimaten. Het is mooi dat de methaanbalans nu sluitend is.Maar om daaruit op te maken dat deze bossen het klimaat mogelijk schaden is een conclusie die te kort door de bocht gaat.

    • Gepension. Meteoroloog Knmi
    • Drs. Baltus Zwart