Kans aanleg Zuiderzeelijn neemt af

De kans dat de Zuiderzeelijn er komt is weer kleiner geworden. Het kabinet heeft gisteren besloten dat het onderzoek naar alternatieven voor de Zuiderzeelijn moet worden verbreed.

De Zuiderzeelijn was bedoeld als snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen. Met de aanleg - een miljardenproject - dacht het kabinet één oplossing te hebben gevonden voor twee grote problemen. Zo zou het de verkeersproblemen in het noordelijk deel van de Randstad oplossen en zou het tegelijkertijd de economische achterstand van het noorden van het land wegwerken.

Vice-premier Zalm (Financiën, VVD) zei gisteren na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad dat er nu naar alternatieven wordt gekeken. “Mogelijk komt er niet één oplossing voor deze twee problemen.“ Zalm legde uit dat het kabinet heeft besloten om het onderzoek naar alternatieven voor een nieuwe spoorlijn te verbreden. Dat betekent dat er naar andere oplossingen dan de Zuiderzeelijn wordt gekeken.

Het kabinet denkt dan bijvoorbeeld aan een investering in de kennisinfrastructuur van het Noorden om de economische achterstand in te lopen. Tot dusverre werden de oplossingen gezocht in het verbeteren van de bereikbaarheid, nu zal ook worden gekeken naar andere ruimtelijke en economische mogelijkheden.

Volgens Kamerlid Duivesteijn (PvdA), die voorzitter was van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten die onder meer de de procedures rondom de Betuwelijn en de HSL-Zuid evalueerde, laat de duidelijkheid van dit bericht uit het kabinet nogal te wensen over. “Dit bericht kan van alles betekenen maar het lijkt alsof het kabinet aan het voorsorteren is op een afscheid van de Zuiderzeelijn“, aldus Duivesteijn.

Het kabinet zal in april gaan kijken hoe de Zuiderzeelijn-alternatieven scoren ten opzichte van de gestelde ambities. Dan zal nog voor de zomer door het kabinet een besluit genomen worden over de Zuiderzeelijn.

Een snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Groningen stond in de jaren tachtig al op de agenda. Een belangrijk element in twintig jaar onderzoeken is de vraag of de spoorlijn voldoende reizigers zal trekken om de aanleg enigszins rendabel te maken. Die vraag speelt in nog sterkere mate bij uitvoering als magneetzweefbaan, zoals bepleit door een groep bedrijven. Met deze techniek is nog relatief weinig ervaring opgedaan, zodat de onzekerheden over de kosten ervan groot zijn.