Kabinet verscherpt asielbeleid Irak

Den Haag, 21 jan. Onder druk van omringende landen, in het bijzonder Duitsland, gaat Nederland over tot individuele behandeling van asielaanvragen van vluchtelingen uit Centraal-Irak. Tot nu toe vielen deze mensen in een speciale categoriale regeling, waarbij zij automatisch een verblijfsvergunning kregen.