Jonge Marokkanen vaak misbruikt

Marokkaanse jongens worden vaker dan gedacht slachtoffer van seksueel misbruik door pedoseksuelen, omdat zij vaker dan anderen zonder toezicht op straat rondhangen. Maar ook omdat zij goed “in de markt' liggen. Seksueel misbruik komt al voor op 10-jarige leeftijd, vaak door familieleden of pedofielen.

Dit blijkt uit een gisteren verschenen rapport van het Amsterdam Centrum Buitenlanders (ACB). Uit Jongens huilen niet wordt duidelijk dat seksueel misbruik van allochtone jongens wordt onderschat.

De politie moet harder optreden tegen pedoseksuelen die betrokken zijn bij misbruik, stelt onderzoeker Oebele Kooistra. Om herhaling te voorkomen moet ze de identiteit van deze personen bekendmaken bij een groot publiek, vindt Kooistra.

De onderzoeker vindt dat de overheid maatregelen moet treffen om de daadwerkelijke aard en omvang van deze verborgen problematiek te leren kennen. Volgens hem is niet eerder systematische en consistent onderzoek gedaan naar seksueel geweld tegen allochtone jongens en mannen.

De hulpverlening is volgens de onderzoeker amper op de hoogte van cultuur en identiteit bepalende waarden als de rol van de familiebanden, gevoelens van eer en sociale status. “Er is met spoed een inhaalslag nodig om allochtone jongeren op te vangen die vanwege hun seksuele geaardheid in conflict komen met hun sociale omgeving.“

Artsen, hulpverleners, jongerenwerkers, onderwijzers en andere sleutelfiguren moeten volgens het ACB op korte termijn veel meer te weten komen over de achtergrond van de slachtoffers, opdat ze vormen van seksueel misbruik bij deze groep kunnen herkennen en kunnen melden.

Allochtone jongens doen zelden melding van seksueel misbruik, en als er wel meldingen zijn, worden deze niet omgezet in aangiften. Ook wordt er bij de politie niet geregistreerd op etniciteit, waardoor de problematiek onzichtbaar blijft.

Rondom dit onderwerp heerst een groot taboe, met name bij slachtoffers met een islamitische achtergrond. “Het voorkomen van schande wordt door hen belangrijker geacht dan het beperken van de schade aan de eigen persoon als gevolg van seksueel misbruik en prostitutie“, aldus het rapport.