Internet Voorkeur

Auteursrecht. Jurist en internetdeskundige Arnoud Engelfriet heeft zijn site Iusmentis uitgebreid met een onderdeel over webloggen en de wet toegevoegd. Ius mentis betekent “rechten op het geestelijke“. De site bevat meer dan 250 artikelen over auteursrecht, octrooien, merken en databankrechten. Het doel is volgens Engelfriet “de wet uitleggen aan techneuten en techniek aan juristen“. “Legaal bloggen - juridische valkuilen voor weblogs' is een juridische gids die voor alle Nederlandse webloggers interessant is. Ook voor internetgebruikers die een gewone homepage hebben bevat Engelfriets site nuttige informatie. Uitgaande van de Nederlandse wet en de jurisprudentie gaat Engelfriet in op kwesties als vrijheid van meningsuiting, auteursrecht, nieuwsgaring, aansprakelijkheid en linken naar andermans werk. Zo legt Engelfriet uit dat webloggers (en mensen met een homepage) aansprakelijk zijn voor wat ze op internet publiceren. In Nederland heb je het recht om je mening te uiten, maar er zitten wel degelijk grenzen aan. Zo kan in een bericht smaad, laster of belediging staan.www.iusmentis.com/maatschappij/juridisch/bloggen