Iedereen met ervaring weet dat straffen helpt 3

Hoe onnozel is toch Richard Dawkins onder de vlag van wetenschap! Hij vergeet dat de boze persoon die wil straffen zelf in zijn gedrag evenzeer volledig wordt bepaald door erfelijkheid, omgeving en opvoeding als degene op wie hij zijn vergeldingsdrang wil uitleven of in feite uitleeft. In tweede instantie geldt dit ook voor de verontwaardigde maatschappij die straft op basis van het vastgestelde strafrecht. Ik herhaal daarom graag zijn eigen slotwoord om het in een andere betekenis op hem van toepassing te verklaren „die staat van verlichting zal ik zelf waarschijnlijk nooit bereiken“. Zijn vele boeken gaven dit reeds te kennen.

    • Wim Klever