Henry Desmarets:

Een muziekschandaal aan het hof van Lodewijk XIV, na meer dan 300 jaar rechtgezet. De 21-jarige Henry Desmarest (1661-1741), als koorzanger in dienst van de Zonnekoning, was er in 1682 in het nieuwe Paleis van Versailles bij, toen de Hercules Salon als muziekzaal werd ingewijd. De koning wilde het muzikale niveau aan zijn hof opvijzelen met een sollicitatieronde voor componisten. Hij benoemde er drie, onder wie Nicolas Goupillet. De geniale Desmarest werd afgewezen, te jong! Later haalde Desmarest zijn gram door voor de zwakke Goupillet motetten te schrijven die hij onder zijn eigen naam liet uitvoeren voor Lodewijk. Later kwam alles aan het licht, Goupillet werd ontslagen met een wachtgeld, maar Desmarets mocht hem toch niet opvolgen. Hervé Niquet dirigeert nu drie van zijn schitterende motetten, waaronder een De profundis, `Vanuit de diepten roep ik tot U, o Heer`. In het steeds herhaalde, alsmaar hogere `clamavi`, hoor je de klachten opstijgen van de aarde naar de hemel.

KASPER JANSEN

Henry Desmarets: Grands Motets
Henry Desmarets: Grands Motets
    • Kasper Jansen