Hard en zwaar werk is niet slecht voor een zwangerschap

Hard werkende zwangeren hebben géén verhoogde kans op een vroeggeboorte, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het resultaat gaat in tegen het traditionele advies aan zwangeren om “niet te hard te werken', “rustig aan te doen' en “zich niet te veel in te spannen'.

De Duitse handboogschutter Cornelia Pfohl was zeven maanden zwanger toen ze 18de werd op de Olympische Spelen van Athene. Foto AFP Germany's Conelia Pfohl, who is seven months pregnant, takes aim as she competes in the Olympic ranking round in Athens, Thursday Aug. 12, 2004. She scored 630 and was ranked 18th. (AP Photo/Richard Drew) Associated Press

De onderzoekers van de universiteit van North Carolina vonden dat zwangeren die meer dan 46 uur per week werkten, minder kans op een te vroeg geboren baby hebben dan zwangeren die minder dan 34 uur per week werken. Ook komen baby's niet vaker voortijdig ter wereld, als hun moeder regelmatig zwaar tilt. (Obstetrics & Gynaecology, dec 2005).

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat in Nederland in 1997, 83% van de vrouwen werkten vóór de geboorte van hun eerste kind. Zodra de baby geboren is, daalt dat getal naar 72% werkende moeders.

De afgelopen drie decennia zijn steeds meer vrouwen gaan werken, ook als ze zwanger zijn. Het is een internationale trend.

De onderzoekers bekeken bij 1908 voor het eerst zwangere vrouwen, het effect van hard of nachtelijk werken en zwaar tillen op het optreden van vroeggeboorte en het krijgen van (te) kleine kinderen. Ongeveer 13% van alle zwangeren in de studie beviel voor de 37ste zwangerschapsweek, en dus te vroeg. Ruim 8% van alle baby's in de studie waren volgens de onderzoekers aan de lichte kant (geboortegewicht lager dan 90% van de baby's met hetzelfde geslacht, zwangerschapsduur en ras). Regelmatig zwaar tillen bleek geen verband met de vroeggeboorten of een laag geboortegewicht te hebben. Meer dan 46 uur per week werken halveerde bijna de kans op vroeggeboorte en had geen effect op het krijgen van lichte baby's. Aanstaande moeders die tijdens de zwangerschap regelmatig “s nachts werken, liepen volgens de onderzoekers geen risico op een te lichte baby, maar hadden wél een anderhalf maal verhoogde kans dat hun kindje te vroeg ter wereld zou komen. Die uitkomst is statistisch echter niet hard. Volgens de onderzoeksresultaten kregen “s nachts werkende moeders niet vaker een lichte baby.

In het onderzoek is gecorrigeerd voor inkomensverschillen: het ligt voor de hand dat hard werkende vrouwen meer geld verdienen en daarom, zeker in de Verenigde Staten, zich betere zorg voor zichzelf en hun ongeboren kind kunnen permitteren. Ook na correctie voor het inkomen, bleef het beschermende effect van hard werken tegen vroeggeboorte bestaan. Wie het goed met een zwangere voor heeft, spoort haar dus aan om harder te werken. Nienke van Trommel

    • Nienke van Trommel