Eens

Om het in een variatie op een Angelsaksisch gezegde te stellen: dit is een geval van ‘putting your money and your mouth where your convictions are’. Natuurlijk heeft iemand die fundamentele kritiek heeft op een bepaald systeem, in dit geval de heersende landbouw- en veeteeltpraktijken, ook de verantwoordelijkheid zijn eigen gedrag daaraan aan te passen en dat systeem niet actief of passief te ondersteunen.

Voor de minder zwart-wit denkenden is natuurlijk nog wel een aantal grijsschakeringen te vinden.

    • New York
    • Yde van der Meulen