Een gevaarlijke knipoog van CDA naar Lucebert 2

Het pleit voor de Tweede-Kamerfractie van het CDA dat ze in de druk van de culturele dynamiek een aanleiding heeft gezien om het vrijheidsbeginsel aan een nadere beschouwing te onderwerpen. In ‘Alles van waarde is weerbaar’, een rapport over democratie en grondrechten, wordt – terecht – gesteld dat in Nederland alleen de Nederlandse rechtsorde mag gelden, en dus geen enkele andere. Bevolkingsgroepen mogen niet op basis van hun eigen culturele of religieuze recht spreken. In het hoofdartikel ‘CDA te radicaal’ (NRC Handelsblad, 17 januari) wordt het rapport afgeserveerd. Door de democratie en de rechtsstaat weerbaar te willen maken tegen een ‘ingebeelde vijand’, een nog niet bestaande partij die de rechten van de rest van bevolking teniet wil doen, bestaat de kans dat de rechtsstaat zélf het slachtoffer wordt van de voorgestelde maatregelen, aldus het hoofdartikel.

Dat op zich begrijpelijke geweeklaag over aantasting van onze vrijheden roept bij mij de vraag op of ze bij de courant wel willen weten dat de tijden zijn veranderd. Het commentaar deed mij in elk geval sterk denken aan de luidkeelse protesten van een man tegen het feit dat de brandweer zijn huis aan het natspuiten was terwijl hij zelf niet eens zag dat het in brand stond of op het punt stond vlam te vatten.

    • Mr. W.B. Schuller