Een gevaarlijke knipoog van CDA naar Lucebert 1

De Tweede-Kamerfractie van het CDA heeft een nota het licht doen zien met de titel ‘Alles van Waarde is Weerbaar’ (NRC Handelsblad, 17 januari). Op de inhoud ervan wil ik hier niet ingaan. Het gaat mij om de titel. Een titel met een knipoog naar Luceberts ‘Alles van waarde is weerloos’. Een gevaarlijke knipoog. Want logisch gezien komt ‘alles van waarde is weerbaar’ op hetzelfde neer als ‘alles wat niet weerbaar is heeft geen waarde’.

Kortom, een titel die mag worden gelezen als ‘Al het Weerloze is Waardeloos’. Een verschrikkelijke uitspraak. Wellicht heeft de behoefte aan een pakkende oneliner de CDA-fractie op het verkeerde been gezet. Of is er meer aan de hand en hebben we te maken met een freudiaanse verspreking die wonderwel past in het beeld van een zich verhardende samenleving?

Een ontwikkeling waaraan het CDA juist een halt zou moeten toeroepen. Ik ben er niet gerust op. In ieder geval denk ik dat deze titelkeuze ondenkbaar zou zijn geweest in het CDA dat ooit voor mij waard was er lid van te worden.

    • Prof.Dr. H. Bart