Drastisch vangstverbod diepzeevis dringend nodig

In het hoofdredactioneel commentaar ‘Staak subsidies voor de visserij’ (7 januari) maakt men zich terecht grote zorgen over de dramatische uitroeiing van de diepzeevissen door de moderne zeevisserij. De krant spreekt van roofbouw en hekelt de Europese subsidies aan de commerciële zeevisserij die het leegvissen van de wereldzeeën nog eens extra versterken. Tal van commerciële vissoorten zijn in de afgelopen jaren in aantal tot meer de helft gereduceerd. De kabeljauw is in sommige streken al totaal verdwenen.

Het is begrijpelijk dat hierdoor automatisch de gedachte opkomt om ook zeevissen dan maar te gaan kweken. Aan het slot van het hoofdartikel staat dat verantwoord opgezette viskwekerijen een duurzamer perspectief kunnen bieden. De nadruk moet hierbij wel heel sterk liggen op ‘verantwoord’. Helaas zijn er op dit moment nog geen verantwoord opgezette viskwekerijen.

Wereldwijd wordt al ongeveer 40 procent van de consumptievis gekweekt. Een groot probleem van de viskwekerijen is echter dat de vissen voor een aanzienlijk deel gevoerd moeten worden met zeevis! Dus hoe meer viskwekerijen, des te meer vis zal er uit de al overbeviste zeeën gevangen moeten worden. Wel wordt naarstig gezocht naar andere eiwitbronnen als visvoer, maar de explosief stijgende vraag van de groeiende wereldbevolking naar vis zal daar niet op wachten. Te vrezen is daarom dat de komende tijd nog veel vissoorten het voorbeeld van de kabeljauw zullen volgen. Viskwekerijen vertonen nog een ernstig probleem: door de hoge bezettingsdichtheid van de vissen bestaat er een groot risico van stress en ziekten onder de vissen. Hiertegen worden, net zoals in de intensieve veehouderij, antibiotica ingezet. Samen met giftige reinigingsmiddelen zorgen ze voor ernstige milieuverontreining en zijn ze op termijn een gevaar voor de volksgezondheid. Ten slotte worden kweekvissen door middel van genetische manipulatie tot reuzengroei aangezet. Wat dit betekent als de dieren uit de kwekerijen ontsnappen, laat zich raden. Kortom: om de vissen op korte termijn niet helemaal uit te laten roeien, zullen, hoe vervelend de commerciële zeevisserij dit ook zal vinden, toch drastische vangstverboden moeten worden afgekondigd.

    • Ton Dekker
    • Voorzitter St.Vissenbescherming