De lezer schrijft over een quizzende redacteur en digitale brieven

1 Hans Beerekamp die op 11 januari deelnam aan een quiz bij Talpa onder leiding van Linda de Mol, is dat dezelfde Hans Beerekamp die de televisiekritiek verzorgt bij dceze krant? En zo ja, vindt de redactie het een acceptabele figuur dat de televisierecensent dergelijke optredens doet?

Nop Maas

Haarlem

2 Verlies aan abonnees bij papieren dagbladen en tijdschriften is een grote zorg voor uitgevers en redacties. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat het soms lijkt of een krant schrijft over gebeurtenissen in een andere wereld dan die van de “gewone' lezer, die daardoor zijn belangstelling voor dit soort vervreemdend geschrijf verliest. Een dappere lezer grijpt dan soms naar de pen of pc en schrijft dikwijls met veel moeite en zorg een “ingezonden brief'. Het wil dan gebeuren dat de redactie van de krant het volgende antwoord produceert: “Helaas moeten wij u mededelen dat wij uw ingezonden brief niet zullen plaatsen. NRC Handelsblad ontvangt dagelijks zoveel brieven dat we ze onmogelijk allemaal kunnen opnemen. Selectie is dus noodzakelijk. De keuze is (dit keer) op andere brieven gevallen.“ En dat is in deze tijd het slechtste argument dat valt te bedenken. Een krant heeft naast papier tegenwoordig ook de beschikking over een digitale uitgave waarvan de omvang tot bijna oneindig kan worden uitgebreid. Het antwoord van de krant had dan ook moeten zijn: “Helaas moeten wij u mededelen dat wij uw ingezonden brief niet zullen plaatsen in de papieren krant maar wel in de digitale editie.“

Met die oplossing houdt de krant het contact met de lezer in stand en kan de lezer op de hoogte blijven van alle commentaar van andere lezers op de redactionele producten een soort ingezonden brieven weblog - datmoet er dus komen.

ir. M. Woerlee

Alphen aan den Rijn