CDA-fractie tegen toetreding Roemenië en Bulgarije tot EU

De CDA-fractie in de Tweede Kamer zal tegen het verdrag stemmen dat toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie in 2007 regelt.

Dat zegt het Kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA), die gisteren terugkeerde van een reis naar Roemenië. De Kamer behandelt de wet ter goedkeuring van het verdrag op 1 februari aanstaande. Het toetredingsverdrag regelt de toetreding van beide landen.

Van Dijk vindt het “onverantwoord“ om Roemenië nu al te laten toetreden tot de Europese Unie, omdat “het systeem er rot is“ en zal zijn fractie adviseren tegen te stemmen. Dergelijke adviezen worden nagenoeg altijd gevolgd. De andere regeringspartijen VVD en D66 zijn in principe voor toetreding van Roemenië en Bulgarije, evenals oppositiepartij PvdA. Ook het kabinet is voor uitbreiding in 2007 en stemde daar in april 2005 in Luxemburg al mee in.

Van Dijk heeft de afgelopen week met verscheidene hoogwaardigheidsbekleders in Roemenië gesproken. Zo sprak hij met het hoofd van het corruptiebestrijdingsteam in Roemenië en met de minister van Justitie. Van Dijk: “Er komen steeds kleine elementjes boven waaruit blijkt dat er nog heel veel corruptie en fraude is in Roemenië. Ook de rechterlijke macht functioneert nog niet goed.“ Volgens hem doen de Roemenen hun best, maar is het resultaat nog onvoldoende.

Ook met de persvrijheid en de vrijheid van godsdienst is het in Roemenië nog slecht gesteld, zegt Van Dijk. Als voorbeeld noemt hij dat alle geestelijken van erkende godsdiensten door de staat betaald worden en dat er een ministerie van Opvoeding en Godsdienstzaken is. “Dan word ik altijd een beetje wantrouwig“, zegt Van Dijk. “Uitbreiding op zich is prima, maar wel binnen de normen en waarden en de afspraken die er in de huidige unie gelden.“

Het CDA pleitte eerder al voor uitstel van de stemming over de rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie. De Europese Commissie komt in april 2006 met een nieuwe rapportage over beide landen, maar het CDA denkt daarin onvoldoende aanknopingspunten zullen staan om alsnog van standpunt te veranderen.

    • Egbert Kalse