Burger mag meer schenken van fiscus

De Nederlandse burger mag voortaan eenmaal per kalenderjaar een bedrag belastingvrij schenken aan kleinkinderen, broers en zussen, neven en nichten en niet-familieleden. Tot 1 januari was dit beperkt tot eenmaal in de twee jaar. De maatregel hangt samen met een vereenvoudiging van het schenkingsrecht, aldus een woordvoerder van de Belastingdienst.

Kleinkinderen en overige familieleden anders dan kinderen mogen voortaan 2606 euro per jaar belastingvrij ontvangen. Dit bedrag wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. De regeling voor schenkingen aan kinderen is niet veranderd: zij mochten al jaarlijks een bedrag belastingvrij ontvangen. Voor dit jaar geldt voor kinderen een maximum van 4342 euro. Kinderen tot 35 jaar en oudere kinderen met een officiële partner jonger dan 35 jaar mogen eenmalig 21.700 euro belastingvrij ontvangen van een ouder(paar).

Erkende goede doelen zijn sinds 1 januari volledig vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Dit is een gevolg van het protest van Johan Cruijff, vorig jaar. Cruijff zei toen het onbegrijpelijk te vinden dat zijn stichting 8 procent schenkingsrecht moet betalen over voetbalveldjes voor de jeugd, de zogenoemde Cruyff Courts. Daardoor konden verschillende veldjes niet worden aangelegd, aldus Cruijff. De nieuwe regeling staat sindsdien bekend als de Cruijff-vrijstelling.

De inkomstenderving voor de overheid als gevolg van de verruiming van het schenkingsrecht is zo klein dat deze niet opweegt tegen de lastenverlichting voor de burger. “Daar komt bij dat de fiscus toch al profiteert van het feit dat Nederlanders steeds rijker worden en de belastingdienst dus steeds grotere bedragen int uit erfenissen en schenkingen“, aldus Jacco Sjerps, fiscaal specialist van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

in dubio: pagina 27