Tollens

In het Cultureel Supplement van 13 januari is bij Rudy Kousbroeks artikel `Van bonke bonke bonk` een `gravure` van Tollens afgebeeld. Naar mijn mening is hier sprake van lithografie. Van een krant als de uwe mag verwacht worden dat niet iedere oude prent een gravure wordt genoemd. Er is een duidelijk onderscheid van o.m. houtsnede, gravure, ets, houtgravure en lithografie. Als u zou spreken over `grafiek` zou dat nog net juist zijn.

    • Drs. G.M. Duijvestein