Theo Verbey

In het artikel van Jochem Valkenburg over componist Theo Verbey (Cultureel Supplement, 13 januari) komen drie wiskundige termen voor: fractal, Gulden Snede-verhouding en reeks. Van fractal wordt een soort definitie gegeven, waar niemand iets mee kan; het aantal soorten fractals zal ongeveer gelijk zijn aan het aantal soorten muziek. De gulden snedeverhouding is één staat tot (v5 +1)/2 = 1,62. Wat met het woord `reeks` bedoeld wordt is geheel onduidelijk: de rekenkundige reeks, de meetkundige reeks, zoals die vroeger op de middelbare school geleerd werden, de reeks van Fibonacci, verwant aan de gulden snede? Er zijn wel ongeveer evenveel reeksen als fractals. Het riekt allemaal een beetje naar humbug.

    • wiskundige
    • Dr. F.W. STEUTEL