Steun voor uitdelen boete door gemeente

Gemeenten kunnen in de nabije toekomst zelf boetes gaan uitdelen aan verzoorzakers van overlast. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een voorstel van het kabinet waarin dit wordt geregeld.

Nu valt overlast zoals hondenpoep of rondhangende jeugd onder verantwoordelijkheid van de politie.

Dat bleek gisteren na afloop van het eerste deel van het debat over het voorstel van het kabinet om deze zaken onder het bestuursrecht onder te brengen. De Kamer praat volgende week verder over de zogeheten bestuurlijke boetes, maar nu al is duidelijk dat in elk geval coalitiepartijen CDA, VVD en D66 het voorstel steunen.

Nu kunnen alleen politieagenten kleine overtredingen zoals wildplassen, fout parkeren en fietsen op de stoep, die nu nog onder het strafrecht vallen, beboeten. Door de nieuwe wet wordt het mogelijk om de boetes te laten uitdelen door parkeerwachten en stadswachten of door private beveiligingsbedrijven.

Gemeenten kunnen met de nieuwe bevoegdheden gerichter optreden tegen overlast. Met de wet komt het kabinet tegemoet aan de wensen van gemeenten, die al lange tijd meer bevoegdheden wilden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt dat het opleggen van bestuurlijke boetes geen manier wordt om de begroting op orde te krijgen. De opbrengsten van de boetes zullen waarschijnlijk net zo hoog zijn als de handhavingskosten, zegt een VNG-woordvoerder.

In het debat gisteren zei Kamerlid Van Haersma Buma (CDA) de voorgenomen plannen te steunen, maar hij benadrukt dat er heel goed gekeken moet worden naar de juridische kant van de zaak. Ook de VVD vindt de juridische kant van de zaak belangrijk, en onderstreept dat de burger de regels moet kunnen begrijpen. PvdA'er Wolfsen wil ook duidelijkheid voor de burger in de wirwar van regels. De enige tegenstander in de Tweede Kamer is de SP.