Sociale Zaken keurt begroting UWV af

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft de begroting van uitkeringsinstantie UWV voor 2006 afgekeurd. Het UWV zat 10 procent boven haar budget van 1,6 miljard, dat was vastgesteld in de begroting van het ministerie. Dit schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

De Geus heeft accountant PricewaterhouseCoopers gevraagd de financiële situatie bij het UWV te onderzoeken. De minister wil vóór 1 april van dit jaar een definitief besluit nemen over de begroting van het UWV. Tot die tijd zal de uitkeringsinstantie haar taken op het gebied van onder meer de WW en de WIA (de nieuwe WAO) uitvoeren op basis van het door Sociale Zaken uitgetrokken budget van 1,6 miljard. Het extra geld voor de herkeuring van WAO'ers staat niet ter discussie.

De Geus schreef half december in een brief aan directeur Linthorst van het UWV dat hij niet instemde met de begroting en het jaarplan voor 2006, omdat de posten op de begroting die te hoog uitvallen een 'meerjarig karakter' hebben. Daardoor zou ook in de jaren na 2006 sprake zijn van 'grote verschillen'. Vorig jaar was het budget van het UWV nog 1,8 miljard euro. In 2007 zou dit verder terug moeten lopen naar 1,4 miljard.

'We hebben een aantal overgangsjaren gehad en willen nu naar een transparante begroting toe', zegt een woordvoerder van Sociale Zaken. In 2002 kwam het UWV tot stand na een fusie van vijf uitvoeringsorganisaties. Het is niet eerder voorgekomen dat een begroting van het UWV werd afgekeurd. Het advies van PricewaterhouseCoopers zal niet automatisch overgenomen worden.

Een woordvoerder van het UWV laat weten dat 'in goed overleg' is besloten tot een extern onderzoek. 'Er is een verschil van mening en dan is het goed om een onafhankelijke partij erbij te halen.' Voor de kostenoverschrijding is 'niet één reden' aan te wijzen.

Het UWV heeft gisteren aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen uitspraken van de rechtbanken in Leeuwarden, Maastricht, Breda en Almelo. Die oordeelden dat het computersysteem dat het UWV gebruikt bij herkeuringen van WAO'ers tekortschiet.