R'dam: praat op straat Nederlands

Burgemeester en wethouders van Rotterdam willen dat inwoners van de stad op straat Nederlands praten. Ook thuis zouden allochtone ouders hun kinderen 'grotendeels in het Nederlands' moeten opvoeden.

Dat staat in de 'Rotterdam Code', een verzameling door het Rotterdamse college vastgestelde normen die burgers ,,moeten hanteren om de problemen op te lossen' die het gevolg zijn van botsende culturen. Het college 'roept elke Rotterdammer op om deze normen te onderschrijven'.

De Rotterdam Code is gistermiddag vrij terloops naar buiten gebracht. Het is een politiek compromis tussen Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD, die samen het college van Rotterdam vormen.

Dit compromis was nodig nadat de Rotterdamse 'islamdebatten' vorig jaar uitmondden in een aantal stellingen die Leefbaar Rotterdam te vriendelijk voor moslims vond. 'Bij samenleven is onze identiteit het fundament', aldus fractieleider Ronald Sørensen van Leefbaar Rotterdam.

Over de stellingen van de islamdebatten stemde het publiek tijdens de slotavond. Ongeveer tweederde bestond uit allochtonen. De stellingen hadden de basis moeten vormen voor een 'samenlevingscharter': afspraken tussen stadsbestuur, bewoners en maatschappelijke organisaties. In plaats hiervan heeft het college nu gekozen voor een code waarin het zelf de normen vaststelt. Sancties op overtreding zijn er niet.

Behalve over 'Nederlands spreken in het openbaar' gaan de normen van het college ook over opvoeding en respect voor vrouwen, homoseksuelen en niet-gelovigen. Voorbeelden: 'Wij respecteren het recht op eigen partnerkeuze en dwingen onze kinderen geen huwelijkspartner af'; 'Wij respecteren homoseksuelen, ook als onze eigen kinderen homoseksueel zijn'.

Code: pagina 2

    • Gretha Pama